Gizlilik ve Güvenlik

Son Güncelleme: 31.05.2017

BiP KULLANIM KOŞULLARI

İşbu kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”) BiP uygulamasının (“Hizmet” ya da “Uygulama”) kullanımına ilişkin hüküm ve koşulları kapsamaktadır.

Uygulamayı kullanmaya başlamadan önce Kullanım Koşullarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Hakkımızda

Bu Uygulama, sizlere bir Turkcell grup şirketi olan Lifecell Ventures Cooperatief U.A. tarafından sunulmaktadır (aşağıda “Lifecell” ya da “biz” olarak anılacaktır). Lifecell, Hollanda’da 34298299 şirket numarasıyla tescilli olup, merkezi Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam Hollanda adresinde bulunmaktadır ve vergi numarası 819243905B01’dir.

Uygulama

Uygulamamızı görselleri, metin mesajlarını, sesli ya da görüntülü çağrıları ve diğer Kullanıcı İçeriğini İnternet üzerinden göndermek dahil iletişim kurmak amacıyla kullanabilirsiniz. Dikkatinizi çekmek isteriz ki işbu Uygulama, sizlerin kullanmakta olduğu alışılmış telefon hizmetlerini ikame etmeyi hedeflememekte olup bu nedenle acil çağrı servislerine ulaşmak için kullanılamamaktadır. Bazı ülkeler, operatörler veya yerel internet servis sağlayıcıları uygulamanın kullanımını kısmen ya da tamamen engelleyebilirler. 

Turkcell aboneleri

Bu Uygulama, Turkcell abonelerinin olduğu gibi Turkcell abonesi olmayanların da kullanımına açıktır. Bununla birlikte, Turkcell aboneleri bazı ek özelliklerden faydalanabilirler. Bu ek özellikler şunları içerebilir:

 • BiP yazıp 2222’ye ücretsiz kısa mesaj göndererek ve alınan mesajdaki linke tıklayarak uygulamayı indirmek,
 • Mobil ve sabit hatlara sesli çağrı yapabilmek (BiP Heryöne hizmeti gibi). Bu servis ekstra ücrete tabi olabilecektir. Suistimali önlemek amacıyla sesli çağrı hizmeti belli aralıklarla sona erdirilebilir ve kullanıcılar yeniden çağrı başlatmak zorunda bırakılabilir.

Yukarıda sayılanlar, Turkcell abonelerinin Uygulama üzerinden kullanabilecekleri bazı ek hizmetlere örnek oluşturmak amacıyla sıralanmış olup Lifecell işbu servislerin, Turkcell kullanıcısı olsun ya da olmasın, kullanıcılara sunumuna ilişkin herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Kişisel verileriniz

Uygulamayı kullanmanız ve Uygulama ya da web sitesi üzerinden bizimle iletişime geçmeniz durumunda bazı kişisel verilerinizi paylaşmanız söz konusu olabilmektedir. Bizler, kişisel verilerinizi Lifecell’in iç veri koruma politikası (“Veri Koruma Politikası”) ile uyumlu olarak işlemekteyiz.

Hesabınız ve şifreniz

Uygulama üzerinde bir hesap açmanız halinde, oturum açma bilgilerinizi gizli tutmalısınız. Bu bilgilerinizi herhangi bir üçüncü taraf ile paylaşmamanız gerekmektedir.

İşbu Kullanım Koşullarına uymadığınız yönünde makul bir görüşe ulaştığında, Lifecell, herhangi bir zaman herhangi bir hesabın kullanımını durdurma hakkına sahiptir.

Sizden başka birinin oturum açma bilgilerinize sahip olduğunu düşünmeniz ya da bundan şüphelenmeniz durumunda, bizleri derhal INFO-BIPSUPPORT@bip.ai adresi üzerinden bilgilendiriniz.

Kullanıcı içeriği

Yaratmış ya da paylaşmış olduğunuz video, görsel (CAPS’ler ve sticker’lar da dâhil), ses, metin, bilgi ya da programların (“Kullanıcı İçeriği”) Kabul Edilebilir Kullanım Kurallarına (aşağıda açıklandığı şekilde) uyduğunu kabul etmektesiniz.

Kullanıcı İçeriğinin, Uygulamanın tüm kullanıcıları tarafından erişilebilir bir mecrada yer alması durumunda, Lifecell’in söz konusu Kullanıcı İçeriğini herhangi bir ücret ödemeksizin sınırsız bir şekilde kullanabileceği ve üçüncü tarafların da aynı koşullarda kullanımına müsaade edebileceğini kabul etmektesiniz. Bu durumda, hukuki açıdan bize işbu Uygulamanın işletilmesi ve ilgili faaliyetin yürütülmesi amacıyla her yerde ve her surette, söz konusu Kullanıcı İçeriğinin kullanımı, kopyalanması, yeniden üretilmesi, dağıtımı, adaptasyonu, yeniden biçimlendirilmesi, modifiye edilmesi, yayımlanması, tercüme edilmesi ve bu içeriğe ilişkin alt kullanım hakkı verilmesi için, evrensel, münhasır olmayan, bedelsiz ve sürekli bir kullanım hakkı tanımaktasınız.

Kullanıcı İçeriğini kullanmaya ilişkin haklarımız, herhangi bir suretle kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınıza halel getiremez. Lifecell, kişisel verilerinizi Veri Koruma Politikası’nda yer alan hükümlerle uyumlu olarak kullanmaktadır.

Uygulama içerisinde kullanılmakta olan Kullanıcı İçeriği, Lifecell tarafından kontrol edilmemekte ya da denetlenmemektedir. Öyle ki, teknik ve pratik açıdan uygulanabilir olduğu sürece, ve tamamen bizim kararımıza bağlı olarak Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları ile bağdaşmadığını düşündüğümüz herhangi bir Kullanıcı İçeriğini sonradan kontrol edebilir, denetleyebilir, reddedebilir, değiştirebilir ya da silebiliriz.

Lifecell, gönderildiği, alındığı ya da sizlerce ne surette olursa olsun kullanıldığı şekliyle Kullanıcı İçeriğine kısmen ya da tamamen erişimi ya da Kullanıcı İçeriğinin kaydını taahhüt etmemektedir.

Kabul edilebilir kullanım kuralları

Bu bölüm, işbu Kullanım Koşullarında yer alan diğer gerekliliklere ek olarak Uygulamayı kullanırken ya da Uygulamanın herhangi interaktif bir özelliğinden faydalanırken uymanız gereken diğer özel kuralları içermektedir.

Uygulamamızı, görselleri, metin mesajlarını, sesli ya da görüntülü çağrıları ve diğer Kullanıcı İçeriğini İnternet üzerinden göndermek dahil olmak üzere iletişim kurmak amacıyla kullanabilirsiniz.

Uygulamayı kullanırken şunları yapmamalısınız: (a) Uygulamanın güvenlik ile ilgili hiçbir özelliğini kullanım dışı bırakmak, bu özelliklerin etrafından dolanmak veya başka surette bu özelliklere müdahale etmek, (b) hesap bilgileriniz kapsamında yanlış bilgi vermek, (c) rızası olmaksızın bir başkasının kimliği altında hareket etmek ya da yanıltıcı olarak bir başkasının, kurumun ya da organizasyonun hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermek, (d) Lifecell tarafından Uygulamayı kullanması askıya alınmış veya engellenmiş olmasına rağmen Uygulamayı kullanmak, (e) önemsiz, istenmeyen veya tekrarlayan mesajlar göndermek, (f) yasadışı veya hukuka aykırı davranışlarda bulunmak, (g) Uygulamayı modifiye etmek, bozmak, hacklemek ya da Uygulamaya müdahale etmek, (h) bilinçli bir şekilde virüs, Truva atı programı (Trojans), kurt (worms), yazılım bombası (logic bomb), kod otomasyon aracı (script automation tool) ya da diğer benzer materyal yerleştirmek suretiyle Uygulamaya, herhangi bir Uygulama kullanıcısının donanımına zarar vermek veya Uygulama kullanıcılarının Uygulama kullanıcı deneyimleri üzerinde olumsuz etki yaratmak amacıyla Uygulamayı suistimal etmek, (i) işbu Kullanım Koşullarında belirtilenden başka şekilde Uygulamadan ne surette olursa olsun herhangi bir veri almak, (j) hakaretamiz, tehditkâr, müstehcen, asılsız, sarsıcı, karalayıcı ya da saldırgan içerikler üretmek ya da bu tür içeriklerin üretilmesine destek olmak, (k) diğer Uygulama kullanıcılarına, ya da çalışanlarımıza hakaret etmek, onlara zarar vermek ya da zorbalık yapmak, (l) sahibinin rızası olmaksızın herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kullanmak, paylaşmak, bundan faydalanmak ya da bu tür içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilere ait telif, marka veya benzer hakları ihlal etmek, (m)  Uygulamayı şahsi kullanım amacıyla bağdaşması mümkün olmayacak şekilde, normal kabul edilmeyecek biçimde kullanmak. 

Uygulamanın işbu Kabul Edilebilir Kullanım Kuralları ile bağdaşmayan şekilde kullanımı, Kullanım Koşullarının ciddi bir şekilde ihlalini teşkil eder ve tarafımızca  sayılan şu fiillerden birinin ya da tamamının gerçekleştirilmesine sebebiyet verebilir: (a) derhal, geçici ya da sürekli bir biçimde Uygulamayı kullanma hakkınıza son verilmesi, (b) tarafımızca size uyarı gönderilmesi, (c) derhal, geçici ya da sürekli bir biçimde Kullanıcı İçeriğinin silinmesi, (d) ihlalden dolayı ortaya çıkabilecek tüm maliyetin (makul olduğu şekilde idari ve adli konulu maliyet dahil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde) karşılanması talebini de içerecek şekilde dava açılması, ve/veya (e) gerekli görüldüğü surette ve ölçüde söz konusu ihlale ilişkin bilginin yetkili makamlarla paylaşılması. 

İhlal durumunda yapılabilecekler, yukarıda sayılanlarla sınırlı olmayıp Lifecell tarafından uygun görüldüğü sürece başkaca yaptırımlar uygulanabilecektir. 

Uyar ve kaldır politikası

Uygulamada yer alan bir içeriğin sizin ya da temsilcisi olduğunuz üçüncü bir tarafın haklarını veya Kabul Edilebilir Kullanım Kurallarını ihlal ettiğini düşünüyorsanız, lütfen INFO-BIPSUPPORT@bip.ai adresi üzerinden e-posta göndererek bizlere bilgi veriniz.

Bizlere bu bağlamda bildirim gönderirken, gönderdiğiniz e-postada şu bilgilere yer vermenizi rica ederiz: (a) isminiz ve iletişim bilgileriniz ve (b) bizlere bildirdiğiniz içeriğin şunlardan hangisini ihlal ettiği: (i) sizin haklarınızı, (ii) temsilcisi olduğunuz üçüncü bir kişinin haklarını (iii) ya da Kabul Edilebilir Kullanım Kurallarını.

Lifecell, bildirmiş olduğunuz içeriğin mahiyetine uygun bulduğu şekilde uygun gördüğü işlemleri gerçekleştirecek ya da önlemleri alacaktır. Bu, Lifecell tarafından mevzubahis içeriğin herhangi bir kimsenin haklarını ya da Kabul Edilebilir Kullanım Kurallarını ihlal etmediğine karar verilmesi halinde herhangi bir işlem gerçekleştirmemeyi de kapsar.  Lifecell, göndermiş olduğunuz bildirimi müteakiben gerçekleştirmeyi seçmiş olduğu işlemi ya da işlemleri müzakere etmek ya da sizleri bu hususlar hakkında bilgilendirmekle yükümlü değildir.

Sınırlı kullanım hakkı

Lifecell, Uygulamaya ve Uygulamada yer alan materyallere ilişkin tüm fikri hakların maliki ya da kullanım hakkı sahibidir. Bahsi geçen haklar, dünyanın her yerinde telif yasaları ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Tüm bu haklar saklıdır. Lifecell, işbu Uygulama’ya erişiminiz ve kullanımınız konusunda yalnızca şahsi kullanımınıza münhasır bir hak tanımaktadır. Uygulama’yı veya Uygulama’nın içeriğini şahsi kullanımınıza münhasır olmayan şekilde herhangi bir kullanım yasaktır. Bu yasaklar, aşağıda sayılanları kapsamakla birlikte bunlarla sınırlı değildir:

 • Uygulamanın, servislerin, ya da Uygulama içeriğinin ticari amaçla kullanımı (uzaktan pazarlama ve diğer kâr amaçlı aktiviteler dahil),
 • Uygulamanın her ne şekilde olursa olsun, tanıtım, pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi kapsamında tekli, çoklu, otomatik (örnek olarak yazılım vasıtasıyla) ya da manuel biçimde çağrı gerçekleştirmek amacıyla kullanılması (Kullanıcılar tarafından yapılan ticari içerikli şahsi görüşmeler bu kapsamda değildir.),
 • Uygulamada yer alan Lifecell ve/veya Turkcell’e ait unvan, logo, marka ya da herhangi sair içeriğin çoğaltılması ve
 • Uygulamaya ilişkin herhangi bir içeriğin, kullanıcının kendisi ya da üçüncü bir taraf için indirilmesi veya kopyalanması.

Sorumluluğun reddi

Uygulamaya erişim geçici olup Lifecell, herhangi bir zamanda herhangi bir uyarı yapmaksızın Uygulamaya erişimi kısıtlayabilme hakkını saklı tutar. Lifecell, Uygulamanın herhangi bir zamanda ve herhangi bir süreyle erişilebilir olmamasından dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Lifecell, işbu Uygulamanın ve içeriğin hazırlanması konusunda gerekli ihtimamı göstermiştir. Bununla birlikte, Uygulamayı kullanmanız esnasında Uygulamada karşılaşabileceğiniz teknik problemler, hatalar veya eksiklikler dolayısıyla Lifecell, hiçbir surette mesul olmayacaktır. Böylesi bir hatadan haberdar edilmesi durumunda, Lifecell söz konusu hatanın düzeltilmesi hususunda makul kabul edilebilir olduğu ölçüde kısa sürede sorunun çözülmesi için gayret gösterecektir. Lifecell, bu husustaki tüm yükümlülüklerini, yürürlükte bulunan mevzuatın müsaade ettiği ölçüde reddetmektedir. 

Lifecell, Uygulamada bulunan bilgilerin doğruluğunu temin etmeye çalışacaksa da, bu bilgiler ile ilgili olarak herhangi bir taahhütte bulunmamakta, koşulsuz ya da garantisiz bir biçimde ve Uygulamayı kullanıcılarına “olduğu gibi” sunmaktadır. Lifecell, Uygulamada sunulan bilgilere güvenden kaynaklanan bir durumdan mesul olmadığını beyan eder.

Lifecell, her halde, Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve kullanıcıların bu içerikleri tamamen kendi kabul ettikleri risk çerçevesinde kullandıklarını beyan etmektedir.

Uygulanacak olan hukukun müsaade ettiği ölçüde, herhangi bir mevzuattan ve teamül hukukundan kaynaklanabilecek hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

İşbu Uygulama, ücretsiz bir şekilde sunulmakta olduğundan Lifecell, herhangi bir şekilde herhangi bir kayıp veya zarardan (doğrudan veya dolaylı), sözleşme ihlalinden, kanun ihlalinden veya uygulama ya da uygulamada sunulan bilgiler ile bağlantılı olarak (öngörülebilir olsa dahi) kullanımlarınızdan sorumlu olmayacaktır.

Uygulamayı bir tüketici olarak kullanmaktaysanız, bu Kullanım Koşulları veya ek diğer koşullar, bu Kullanım Koşulları ile değiştirilmesi mümkün olmayan yasal tüketici hakları üzerinde herhangi bir sınırlama getirmeyecektir.

Lifecell, her zaman için işbu Kullanım Koşulları kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, herhangi bir 3. kişi veya kuruluşa veya Turkcell grup şirketine aynı koşullarda, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devredebilecektir. Bu durum, Kullanıcıların yükümlülüklerini işbu Kullanım Koşulların’da öngörülen şartlar kapsamında yerine getirmelerine engel değildir.

Linkler ve bağlantılar

Uygulamadan üçüncü taraf web sitelerine yönlendiren linkler, sadece sizlere kolaylık sağlamak veya diğer kullanıcılarla iletişim kurulurken sunulmaktadır. Eğer bu linkleri kullanırsanız Uygulamadan ayrılırsınız. Lifecell, bu web sitelerini kontrol etmemekte olup bu web sitelerinden, bu web sitelerinin içeriklerinden ve erişilebilirliklerinden sorumlu değildir. Lifecell, herhangi bir şekilde bu web sitelerini veya bu web sitelerinde bulunan materyalleri desteklememekte ve temsil etmemektedir. Uygulamadan üçüncü taraf web sitelerine erişim sağlanması, tamamen kullanıcının sorumluluğundadır.

Hizmetin kesilmesi

Lifecell, her zaman, herhangi bir ön bildirim yapmaksızın ve rıza almaksızın sunduğu hizmeti veya bir bölümünü herhangi bir gerekçe göstermeksizin kesme hakkına sahiptir. Lifecell, Hizmet ve Uygulama ile bağlantılı herhangi bir içerik ve/veya Kullanıcı İçeriğinin silinmesiyle ya da depolanmasında yaşanabilecek sorunlarla ilgili hiçbir borç ve yükümlülüğü üstlenmeyecektir.

Değişiklikler ve düzeltmeler

Lifecell, her zaman işbu Kullanım Koşullarının içeriğini düzelterek revize edebilir. Yaptığımız değişiklikleri öğrenmeniz için zaman zaman bu bölümü kontrol etmeniz gerekmektedir. Kullanım Koşullarımıza ilişkin yaptığımız değişikliğin ciddi önem arz etmesi halinde daha görünür (ciddi değişiklik ve işlevsellik için e-posta aracılığıyla veya uygulama üzerinden yapılacaklar dahil olmak üzere) bildirimler yapabiliriz.

Bölünebilirlik

Bu Kullanım Koşullarından herhangi birinin geçersiz sayılması durumunda diğer hüküm ve şartlar, hukuken mümkün olduğu surette geçerliliklerini koruyacaklardır.

Yargı ve uygulanacak hukuk

Kullanıcıların ikamet ettiğini yere göre değişmekle birlikte Uygulamanın kullanımından doğan ya da Uygulamaya ilişkin her türlü iddia hususunda Amsterdam mahkemeleri yetkilidir. Bununla birlikte, Lifecell, işbu Kullanım Koşullarının ihlali nedeniyle kullanıcıların ikamet ettikleri ülke ya da ilgili bir üçüncü ülkede kullanıcılara dava açma hakkını saklı tutar. Kullanıcıların olağan yerleşim yerlerinin nerede olduğuna bağlı olarak ve uygulanacak hukukun müsaade ettiği surette işbu Kullanım Koşulları Hollanda kanunları çerçevesinde yorumlanacak ve uygulanacaktır. Bu durum, mukim bulunduğunuz yerde geçerli olduğu biçimde iddialarınızı mahkemeye taşıma hakkınıza halel getirmemektedir.

Geribildirim

Uygulama konusunda bizlere geri bildirim sağlamak isterseniz, Uygulama içerisinde bulunan ayarlar bölümü altındaki geribildirim seçeneğinden bizlere ulaşabilirsiniz.

 

BiP VERİ KORUMA POLİTİKASI

BiP Uygulaması (“Uygulama”) Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“Turkcell”) grup şirketlerinden olan Lifecell Ventures Coöperatief U.A. (aşağıda “Lifecell” ya da “Biz” olarak anılacaktır) tarafından sunulmaktadır.

Lifecell, 95/46/EC ve 2002/58/EC sayılı Avrupa Birliği (“AB”) Direktifleri’ni ve bu direktiflerin uygulanmasına yönelik olarak kabul edilmiş ulusal mevzuat ve/veya düzenlemeleri, zaman zaman ve bilhassa 2016/679 sayılı ve 27 Nisan 2016 tarihli AB Genel Veri Koruma Tüzüğü ile tadil ya da ikame edildikleri şekilleriyle kapsayacak biçimde veri koruma mevzuatına (aşağıda hep birlikte “Veri Koruma Mevzuatı” olarak anılacaktır.) uygun olarak, kişisel verilerinize saygılı ve verilerinizi korumaya bağlıdır.

İşbu Veri Koruma Politikası (“Politika”), kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan bilgilerin (“Kişisel Veri”) tarafımızca ne surette toplandığını, kullanıldığını ve paylaşıldığını açıklamaktadır. İşbu Veri Koruma Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Lifecell’in iç BiP kullanım koşullarındaki (“Kullanım Koşulları”) tanımlar dikkate alınacaktır.

Verileriniz Hangi Yollarla Elde Edilmektedir?

Lifecell olarak kişisel verilerinizi, doğrudan bizlere gönüllü olarak sunmanız halinde veya Uygulama aracılığıyla elde etmekteyiz. Bu yolla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, Uygulama’yı kullanmak amacıyla kayıt yaptırma, hesap oluşturma, profil oluşturma, form doldurma, bizimle yazışmalar gerçekleştirme, Uygulama aracılığıyla ürün satın alma veya anket ya da promosyonlara yanıt verme gibi aktiviteler esnasında sunmuş olduğunuz bilgileri kapsamaktadır.

Bunun yanı sıra, Uygulama’ya bağlanmak için kullandığınız cihaza ilişkin bilgiler, Uygulama’yı nasıl kullandığınıza ilişkin bilgiler ya da servis sağlayıcılarımız gibi üçüncü partilerden sizler hakkında elde edilen bilgiler gibi bazı kişisel verilerinizi dolaylı yollarla da elde edebilmekteyiz.

Verilerin toplanmasına ilişkin olarak hangi verilerin hangi amaçlarla toplandığına dair detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

Hangi Veriler Toplanmaktadır?

Aşağıda, sunduğumuz hizmetler kapsamında topladığımız kişisel veri kategorileri detaylı biçimde açıklanmıştır:

Toplanan Veriler Hangi Amaçlarla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, Lifecell tarafından aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • Kimlik Bilgisi: Kimlik bilgileriniz, kullanıcı kaydının oluşturulması, hata bildirimi, kontrol, operasyonel aktivitelerin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi, iş geliştirme, müşteri portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi, iletişim, şirket içi değerlendirme, promosyon, hizmet analizi, şikâyet yönetimi, müşteri anket süreçleri yönetimi ve Uygulama aboneliğini diğer cihazlara da iletmek amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Bu kişisel veriler, iş geliştirme, doğrudan veya dolaylı pazarlama, reklam, profilleme, denetim ve kontrol, risk yönetimi, satış sonrası süreçlerinin geliştirilmesi, şirket içi değerlendirme, portföy yönetimi, hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, iletişim, şikayet yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, operasyonel aktivitelerin yürütülmesi ve geliştirilmesi, hata bildirimi ve kullanım alışkanlıklarına dayalı olarak hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.  Bu kişisel veriler, promosyon, şirket içi değerlendirme, analiz ve iletişim için anonim halde (kullanıcıların kimliklerini belirlenebilir kılmaksızın) ve istatistiksel değerlendirme amacı ile işlenir.
 • Konum Verileri: Bu kişisel veriler, kullanıcıların birbirleriyle konumlarını paylaşabilmesi, “Keşfet” alanına ilişkin konum servislerinin denetimi ve kontrolü, ürün geliştirme ve strateji geliştirme amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Ödeme Verileri: Bu kişisel veriler, fatura süreçlerinin ve Uygulama içi hizmet satın alan Kullanıcının (Söz konusu kullanıcının Turkcell abonesi olup olmadığına bakılmaksızın) ödeme bilgilerinin yönetimi, muhasebe, satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, iş geliştirme, şirket içi değerlendirme, müşteri portföy yönetimi, satış sonrası hizmetler, iletişim, pazarlama, denetim ve kontrol amaçlarıyla işlenmektedir.
 • Cihaz Verileri: Bu kişisel veriler, Uygulama’nın ve ilişkili hizmetlerin optimizasyonu ve cihazın Uygulama ve ayarları ile uyum içinde çalışmasının sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.
 • İletişim Verileri: Bu kişisel veriler, iş geliştirme, pazarlama, hizmet kalitesinin artırılması, yetkisiz ve hileli kullanımların tespiti için kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi amacıyla işlenmektedir. Bu kişisel verilerin işlenmesi esnasında, iletişimin içeriğine dair herhangi bir veriye ulaşılmamaktadır.
 • Yedekleme Verileri: Bu kişisel veriler, kullanıcının talebi üzerine iletişimin yedeklenmesi amacıyla işlenmektedir. kullanıcının bir başka kullanıcıya göndermiş olduğu veya bir başka kullanıcıdan almış olduğu mesajlar ancak diğer Kullanıcının talebi üzerine arşivlenebilecektir.
Lifecell, elde etmiş olduğu kişisel verileri toplulaştırabilmekte (aggregation) ve anonim hale getirebilmektedir (Böylece söz konusu veriler kullanıcıları belirli ya da belirlenebilir kılmamaktadır.) Lifecell, anonim hale getirilmiş verileri bilgi teknolojileri sistemlerinin test edilmesi, araştırma, veri analizi, Uygulama’nın geliştirilmesi, yeni ürün ve özelliklerin geliştirilmesi, Uygulama aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar hakkında bilgi verilmesi (örneğin, en popüler satın alma hareketlerinin ya da belirli bir satın alma hareketlerinin gösterilmesi) gibi amaçlarla kullanabilmektedir.

Kişisel Veriler Nerede Depolanır ve İşlenir?

Lifecell, elde etmiş olduğu kişisel verileri Avrupa Birliği dışındaki ülkeler dahil olmak üzere kullanıcının bulunduğu yargı alanı dışındaki ülkelere aktarabilir ve bu ülkelerde saklayabilir. Söz konusu ülkeler kişisel verilerin korunması bakımından farklı koruma düzeylerine sahip olabilmekte ve dolayısıyla bazı durumlarda kullanıcının bulunduğu ülkeden daha az korumaya sahip olabilmektedir. Lifecell, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak ve işbu Politika ile uyum içinde işlenmesini temin etmek için gereken tüm makul önemleri almaktadır.

Veriler Kimlerle Paylaşılmaktadır?

Lifecell, elde etmiş olduğu kişisel verileri aşağıdaki taraflarla paylaşmaktadır:

 • Kullanıcılar: Lifecell ve kullanıcı, kişisel verileri diğer kullanıcılar ile (Resmi hesaplar dahil olmak üzere) Uygulama kapsamında paylaşılabilmekte, böylece kullanıcılar diğer kullanıcılar ile hizmetin fonksiyonları ve kendi tercihleri doğrultusunda iletişim kurabilmektedir.
 • Lifecell ile aynı şirketler topluluğu içinde yer alan şirketler: Lifecell iştirakleri (Lifecell’in sahibi olduğu ya da üzerinde kontrol sahibi olduğu teşebbüsler) ya da Lifecell’in bünyesinde bulunduğu şirket ya da şirketler (Lifecell’in hissedarı olan şirket ya da şirketler). Bu şirketler kişisel verileri ancak Lifecell’in işbu Politika doğrultusunda işleyebileceği şekilde işleyebilirler.
 • Hizmet sağlayıcılar, ortaklar, danışmanlar: Lifecell’e hizmet sağlayan, Lifecell ile pazarlama ve diğer ticari faaliyetlerde ortaklık ilişkisi yürüten, Lifecell’e danışmanlık hizmeti veren ya da Lifecell’in diğer ticari işlerinde birlikte çalışmakta olduğu üçüncü kişiler. Lifecell, kişisel verileri aynı zamanda pazarlama ve diğer iş ortaklarına ve kullanıcılara ilgilerini çekebilecek ürün ve hizmetler sunmayı teklif eden dikkatli bir şekilde seçilmiş diğer üçüncü kişilere aktarabilir. Söz konusu üçüncü kişiler, kişisel verileri ancak Lifecell talimatları ve kullanıcıların pazarlama tercihleri (uygulanabilir olduğu ölçüde) doğrultusunda işleyebilecek ve bu verileri güvenli bir şekilde saklamakla yükümlü olacaklardır.
 • Düzenleyici kamu kurumları, adli makamlar ve diğer kamu otoriteleri: Lifecell’in, yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ya da kendi haklarını, mülkiyetini ya da üçüncü tarafların emniyetini korumak veya illegal bir faaliyeti ya da sizlerle Lifecell arasındaki herhangi bir anlaşmanın ihlalini tespit etmek ve araştırmak amacıyla kişisel verilerinizi paylaşmakla ya da aktarmakla yükümlü olduğu tüm idari ve adli makamlar.

Lifecell, Uygulama kullanıcılarına ilişkin toplulaştırılmış istatistiksel verileri ve analizleri üçüncü kişilerle paylaşabilir. Lifecell bu şekilde paylaşılan veriler aracılığıyla, Lifecell tarafından paylaşılmadığı sürece, hiç kimsenin kimliğinin belirlenebilir halde olmayacağını beyan eder.

Kullanıcılar arasındaki iletişimin içeriği ya da Keşfet alanında üçüncü parti hizmet sağlayıcılarla yürütülen işlemler izlenmemektedir.

Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel verilerinize erişmek, kişisel verilerinizi güncellemek, düzeltmek, sildirmek ya da kişisel verilerinizi işlememize ilişkin itiraz hakkınızı kullanmak için “Bize Ulaşın” bölümünde yer alan iletişim bilgilerimizi kullanarak bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz. Sayılan haklarınızı kullanmak istediğiniz veriyi bulabilmemiz ve sizlere yardımcı olabilmemiz adına lütfen haklarınızı kullanmak istediğiniz veriye ilişkin mümkün olduğunca detaylı bilgi veriniz. Talepleriniz bakımından Lifecell ilgili bilgileri sağlama, iletişime geçme ya da gereken işlemleri yapmanın maliyetini dikkate alarak makul bir ücret talep edebilecektir.

Kullanıcı, Kullanım Koşulları’na ve işbu Politika’ya tabi olan kişisel verilerinin eksiksiz, doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder. Gerekli hallerde, kullanıcı kişisel verilerini sonradan günceller. Kullanıcının güncel bilgiyi sağlamaması halinde, Lifecell verinin güncel olmamasından doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

Kişisel Verileri Saklama Süresi

Lifecell, kişisel verileri, elde etme ve/veya ikincil işleme amaçlarının gerektirdiği süre boyunca saklamaktadır. Kullanıcı Koşulları’ndan doğabilecek uyuşmazlıklar için ilgili mevzuatta öngörülen süreler boyunca kişisel verilerin saklanması da bu kapsamda değerlendirilecektir. Kullanıcının çevrimdışı olduğu esnada gönderilen mesajlar için azami saklama süresi 3 hafta olup, bu sürenin dolmasının ardından söz konusu mesajlar silinecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz

Lifecell, kişisel verilerinizi korumak amacıyla tüm makul idari, teknik ve fiziksel kontrol mekanizmalarını içeren bir bilgi güvenliği programı uygulamaktadır. Örneğin; ödeme işlemlerinizin makul teknik ve organizasyonel tedbirler yoluyla güvenliğinin temini için asgari olarak endüstriyel standartlarda şifreleme teknolojileri kullanmaktadır. Ancak internet üzerinden iletim ya da elektronik saklamaya ilişkin hiçbir yöntem tamamıyla güvenli olmayıp Lifecell bu kapsamda mutlak güvenliği garanti edememektedir.

Lifecell, kullanıcıların kişisel verilerini işbu Politika’ya ve/veya yürürlükteki kişisel verilerin korunması mevzuatına aykırı olarak herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmamaktadır. Lifecell, kişisel verileri ikincil işleme faaliyetleri için yalnızca söz konusu işlemenin hukuka uygun olması durumunda kullanmaktadır. Kullanıcıların kişisel verilerinin işbu Politika’ya uygun olarak şirket dışı hizmet sağlayıcılarla paylaşılması halinde, Lifecell bu üçüncü kişilerin aynı ya da benzer seviyelerde koruma sağlaması için gerekli tedbirleri alacaktır.

Ancak Lifecell, Uygulama aracılığıyla bağlantı verilen üçüncü parti uygulamaları ve Uygulama’nın “Keşfet” özelliği kapsamında diğer kullanıcılarla ve/veya üçüncü kişilerle yapılan işlemler için sorumluluk taşımamaktadır.

Politika’ya İlişkin Değişiklikler

Lifecell, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman Uygulama üzerinden yayınlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Lifecell’in Politika’da yaptığı güncelleme ve değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Bölgesel Düzenleme

Türkiye

 • İşbu Politika’da yer alan haklara ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde mukim olan kullanıcılar aşağıda sıralanan haklara sahip olacaklardır:
 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Bize Ulaşın

Kullanıcı, işbu Politika’ya ilişkin soru, talep ve yorumlarını info-bipsupport@bip.ai  adresine eposta yoluyla ya da yazılı olarak aşağıdaki adrese gönderebilir:

Lifecell Ventures Coöperatief U.A.
Hoogoorddreef 15,
1101 BA
Amsterdam